UDFORDRINGEN VAR AT GØRE ET MØRKT RUM TIL ET ATTRAKTIVT OG STIMULERENDE AREAL FOR 1-3 ÅRIGE VUGGESTUE BØRN

I ÅREVIS HAVDE RUMMET VÆRET BRUGT SOM OPBEVARINGSRUM, MEN VUGGESTUEN KUNNE GODT BRUGE PLADSEN TIL DET STIGENDE ANTAL BØRN.

VI FORESLOG AT DER BLEV INDRETTET ET INDENDØRS LEGEAREAL, SOM KUNNE BRUGES TIL TEMABASEREDE AKTIVITETER. ET STED, SOM BÅDE KUNNE VÆRE TIL FORDYBELSE OG GIVE MULIGHED FOR AT DE ÆLDSTE BØRN KUNNE LEGE OG BRÆNDE ENERGI AF, UDEN AF GENERE DE HELT SMÅ

VI DESIGNEDE OG INDRETTEDE RUMMET SOM EN "HULE", MED TRÆER, DYR, GEMMESTEDER, KLATREMULIGHED OG IKKE MINDST SIDDE OMRÅDER. BÅDE BØRN OG VOKSNE ELSKEDE DERES NYE SKOVHULE.